№ 67/2 (2014)

Содержание

Статьи

E. I. Kuznetsov, G. L. Baranov, V. I. Dzhelali
PDF
V.G. Burlaka
PDF
V. S. Krivtsov, E. E. Khytrykh
PDF
V.A. Matvienko, A.M. Rudko, E.P. Voropaev, I.M. Moskalenko
PDF
S.R. Ignatovich, M.V. Karuskevich, V.N. Shmarov, S.M. Podreza, A.V. Kiprov
PDF
A.V. Brykalov
PDF
S.V. Babak, Ju.Ju. Iljin, S.M. Podreza, Ju.T. Leschenko, V.A. Kanchenko, N.L Chepur
PDF
S.G. Cherney, A.A. Zhilenkov, I.L. Titov, A.A. Zhelezniak
PDF
S. A Subbotin
PDF
V.N. Shulepov
PDF
Ch.V. Pulka, V.Ya. Gavryliuk, V.S. Senchyshyn, G.N. Gordan’
PDF
D.A. Prosvirin
PDF
O.A. Gaievskyi, C.O. Zvorykin, N.M. Strelenko, V.L. Kovalenko
PDF
L.A. Zhdanov
PDF