ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОР: КРАСИВА ЛЕГЕНДА ЧИ УСВІДОМЛЕНА НЕОБХІДНІСТЬ

I. B. Chepkov, M. I. Luhanin, A. A. Gultiaiev, V. Ye. Sirenko

Аннотация


Критично проаналізовані існуючі управлінські механізми щодо здійснення процесу створення та освоєння виробництва сучасного озброєння та військової техніки, розкрито зміст діяльності Генерального конструктора, його роль і місце в оборонно-промисловому секторі української економіки, можливі шляхи підвищення ефективності роботи.


Ключевые слова


військово-технічна та оборонно-промислова політика; техніка для потреб оборони та без- пеки держави; Генеральний конструктор; Рада Генеральних конструкторів.

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bushuev, S.D. Kreativnye tekhnologii upravleniya proektami i programmami / [S.D. Bushuev, N.S. Bushueva, I.A. Ba - baevidr.]; pod obshch. red. S.D. Bushueva; Ukrainskaya associaciya upravleniya proektami. — Kiev : Sammit-Kniga, 2010 . — 763 s.

Bushuev, S.D. Upravlenie proektami i programmami razvitiya organizacij na osnove predprinimatel’skoj ehnergii / S. D. Bu shuev, N. P. Yaroshenko, Yu. F. Yaroshenko // Upravlenie proektami i programmami, 2013. — №4. — S. 300—311.

Grashina, M. Osnovy upravleniya proektami / M. Grashina, V. Dunkan — SPb. : Piter, 2006. — 204 s.

Mazur, I. I. Upravlenie proektami / I. I. Mazur, V. D. Shapiro, N. G. Ol’derogge. — M. : Omega-L, 2005. — 664 s.

Martin, P. Upravlenie proektami: per. s angl. / P. Martin, K. Tejt. — SPb. :Piter, 2006. — 224 s.

Miloshevich, D. Nabor instrumentov dlya upravleniya proektami : per. s angl. Mamontova E. V. / D. Miloshevich; pod red. S. I. Neizvestnogo. — M. : Kompaniya AjTi; DMK Press, 2008. — 729 s.

O vnesenii izmenenij v Polozhenie o General’nom konstruktore po sozdaniyu vooruzheniya, voennoj i special’noj tekhniki, utverzhdennoe Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19 yanvarya 2015 goda №18 :Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 4 iyulya 2015 goda №344 // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2015 g. — №28. – St. 4214.

O General’nom konstruktore po sozdaniyu vooruzheniya, voennoj i special’noj tekhniki : Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19 yanvarya 2015 goda №18 // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2015 g. — №4. – St. 638.

Oboronno-promyshlennyj kompleks Ukrainy — sovremennoe sostoyanie i restrukturizaciya / V.P. Gorbulin, A.S. Dov - go polyj, O.I. Prihod’ko, V.P. Stepanov, V.A. Smelov [i dr.]; pod obshch. red. V.P. Gorbulina // Tekhnologicheskie sistemy, 2001 r. — №2(8). — S. 5—20.

Popov, Yu. I. Upravlenie proektami / Yu. I. Popov, O. V. Yakovenko. — M. : INFRA-M, 2011. — 208 s.

Tovb, A. S. Upravlenie proektami: standarty, metody, opyt / A.S. Tovb, G.L. Cipes. — M. : Olimp-Biznes, 2003. — 240 s.

Funtov, V. N. Osnovy upravleniya proektami v kompanii / V. N. Funtov. — SPb. :Piter, 2011. — 393 s.

Chepkov, I.B. O neobhodimosti reformirovaniya otechestvennoj oboronnoj promyshlennosti (sistemnyj podhod) / I.B. Chepkov, M.I. Luhanin, V.E. Sirenko // Tekhnologicheskie sistemy. — 2015. — №1(70). — S. 7—43.

Batenko, L.P. Upravlinnia proektamy / L. P. Batenko, O. A. Zahorodnikh, V. V. Lishchynska — K. : KNEU, 2003. — 231 s.

Verba, V. A. Proektnyi menedzhment: prosto pro skladne / [V. A. Verba, L. P. Batenko, O. M. Hrebeshkovatain.] ; za zah. red. V. A. Verby. – K. :KNEU, 2009. – 299 s.

Viiskovo-tekhnichna ta viiskovo-promyslova polityka Ukrainy : problemy formuvannia i realizatsii / V. P. Horbulin, V. V. Zubariev, P. P. Skurskyi, S. M. Khymchenko // Natsionalna bezpeka : ukrainskyi vymir. — 2009 r. — №3(22). — S. 5—11.

Luhanin, M. I. Reformuvannia oboronno-promyslovoho kompleksu. Kliuchovyi moment / M. I. Lukhanin, V.Ye. Sirenko, M. A. Cherneha // Technological systems, 2015. — №4(73). — S. 7—37.

Nozdrina, L. V. Upravlinnia proektamy / L. V. Nozdrina, V. I. Yashchuk, O. I. Polotai; za zah. red. L. V. Nozdrinoi. — K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2010. — 432 s.

Pro Derzhavnu komisiiu z pytan oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 lypnia 2000 roku №893/2000 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2000 r. — №29. — S. 56.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro heneralnoho konstruktora iz stvorennia tekhniky dlia potreb oborony ta bezpeky derzhavy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 kvitnia 2001 roku №392 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2001 r. — №17. — S. 152.

Pro kontseptsiiu strukturnoi perebudovy oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 5 bereznia 2002 roku №219/2002.

Pro likvidatsiiu Derzhavnoi komisii z pytan oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 hrudnia 2002 roku №1143/2002 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2002 r. — №50. — S. 61.

Pro likvidatsiiu deiakykh konsultatyvnykh, doradchykh ta inshykh orhaniv, utvorenykh Kabinetom Ministriv Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 bereznia 2008 roku №207 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2008 r. — №23. — S. 32.

Pro Mizhvidomchu komisiiu z pytan oboronno-promyslovoho kompleksu : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 chervnia 2015 roku №329/2015 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2015 r. — №48. — S. 8.

Pro Radu z pytan oboronno-promyslovoi polityky pry Ministerstvi promyslovoi polityky : spilnyi nakaz Ministerstva promyslovoi polityky, Ministerstva oborony, Ministerstva osvity i nauky, Natsionalnoho kosmichnoho ahentstva Ukrainy vid 12 veresnia 2008 roku №582/453/849/282.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 28 kvitnia 2014 roku «Pro zakhody shchodo pidvyshchennia efektyvnosti planuvannia v sektori bezpeky i oborony» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 travnia 2014 roku №468/2014 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2014 r. — №39. — S. 27.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 27 serpnia 2014 roku «Pro zakhody shchodo udoskonalennia derzhavnoi viiskovo-tekhnichnoi polityky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27 serpnia 2014 roku №691/2014 // Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy, 2014 r. — №37. — S. 18.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 12 veresnia 2014 roku «Pro kompleks zakhodiv shchodo zmitsnennia oboronozdatnosti derzhavy ta propozytsii do proektu Zakonu Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2015 rik» po stattiakh, poviazanykh iz zabezpechenniam natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 3 lystopada 2014 roku №842/2014 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2014 r. — №89. — S. 11.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku «Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 bereznia 2016 roku №92/2016 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2016 r. — №23. — S. 12.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 veresnia 2015 roku №555/2015 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2015 r. — №22. — S. 19.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 travnia 2015 roku №287/2015 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2015 r. — №13. — S. 50.

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi oboronnoi prohramy rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 lypnia 2015 roku №758-r.

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy reformuvannia ta rozvytku oboronno-promyslovoho kompleksu na period do 2020 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 sichnia 2016 roku №19-r // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2016 r. — №7. — S. 116.

Pro utvorennia Rady heneralnykh konstruktoriv iz stvorennia tekhniky dlia potreb oborony ta bezpeky derzhavy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 chervnia 2004 roku №735.

Problemni pytannia formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia oboronno-promyslovym kompleksom Ukrainy / V.P. Horbulin, V.V. Zubariev, P.P. Skurskyi, O.P. Kutovyi // Natsionalna bezpeka: ukrainskyi vymir, 2009. — №4(23). — S. 11—20.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.КОНТАКТЫСОБЫТИЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Кирилловская, 19-21, Киев, 04080, Украина Тел./факс: +3 8 (044) 455-93-92 Е-mail: iiii@ukrniat.com, ukrniat@ukrniat.com 
  • Новый выпуск журнала Технологические системы № 1 2018
  • Размещение журнала в IndexCopernicus
  • Рабочие встречи ГП АНТОНОВ и Азербайджанской стороны

 

Некоммерческое использование материалов сайта technological-systems.com.ua (в том числе цитирование и сокращенное изложение) разрешается при условии размещения прямой ссылки на цитируемый материал или на главную страницу technological-systems.com.ua. Любое коммерческое использование, а также перепечатка материалов возможны только с письменного разрешения редакции.