CALS-ТЕХНОЛОГИИ В ЦИКЛАХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ [И

A.C. Новиков, А.Б. Белов, С.В. Андреев, И.В. Фомичева

Аннотация


  На сьогоднішній день для задоволення попи­ту замовника ДКР і підготовленая виробницт­ва стали практично невід’ємною частиною будь-якого контракту. Одночасно, не чекаючи повного закінчення розроблення нового виробу, реалізується технологічне підготовленая вироб­ництва і навіть власне виробництво. Тому питання про скорочення термінів підготовлен­ая виробництва, що розглядається в статті «САЬБ-технології в циклах підготовленая вироб­ництва на двигунобудівному підприємстві», як ніколи актуальний. Глобальною метою впровадження передових технологій проектування і підготовленая ви­робництва на підприємстві має бути вихід на світовий рівень організації проектування і під­готовленая виробництва. САЬБ-технології передбачають не автома­тизацію існуючих процесів, а зміну самої тех­нології проектування і підготовленая вироб­ництва. Стосовно створення складних виробів машинобудування, в основі організації комп’ю­терної технології лежить створення повного електронного макету виробу. Саме створення трьохмірних електронних моделей, максималь­но адекватних реально створюваному виробу, відкриває великі можливості виробництва якіс­нішої продукції (особливо складної, наукоємної продукції) і в більш стислі терміни. В процесі проектування і підготовленая виробництва складних і багатокомпонентних виробів, всі,  хто беруть участь в проектуванні, повинні, працюючи одночасно і знаючи роботу один одного, створювати відразу на комп’ютерах електронні макети деталей, вузлів, агрегатів, систем і всього виробу в цілому. Одночасно необхідно вирішувати задачі концептуального проектування, всіляких видів інженерного ана­лізу, моделювання ситуацій, а також компо­нування виробу і формування зовнішніх обводів. При цьому важно, що всі створюють один спільний віртуальний цифровий макет проек- тованого виробу, який в кожен теперішній момент часу актуальний, а, значить, в цьому випадку теоретично виключаються нести кування, оскільки вся інформація єдина.


Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Зрелое В.А. Отечественные газотурбинные двигатели. Основные параметры и конструктивные схемы: Учебное пособие. — М.: Машиностроение, 2005. — ЭЭ6 с.

Братухин А.Г., Язое Г.К., Карасее Б. Е. и др.; Современные технологии в производстве газотурбинных двигателей. — М.: Машиностроение,

— 416 с

Демин Ф. И., Проничее Н.Д., Шитарее И.Л. Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей: Учебное пособие. — М.: Машиностроение, 2002. — Э28 с.

Судое Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели. — М.: ООО Издательский дом «МВМ», 200Э. — 264 с.

Судое Е.В., Лееин А.И., Барабаное В.В, Даеыдое А.Н. Концепция развития САЬБ-технологий в промышленности России — М.: ВИМИ, 2002, 127 с.

Р50.1.031—2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции. Госстандарт РФ 2001 г.

ГОСТ 2.102. — 68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.

Р50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. Госстандарт РФ, 2001 г.

Р50-601-35-93. Рекомендации. Проектирование и разработка продукции с учетом требований стандартов ИСО 9000. ВНИИС, Москва, 1995 г.

ГОСТ Р ИСО 10303-1-99. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ-ление данных об изделии и обмен этими данны-ми. Часть 1. Общие представления и основопола-гающие принципы.

ГОСТ Р ИСО 10303-41-99. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий.

ГОСТ Р ИСО 10303-43-2002. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные ресурсы. Представление структур.

ГОСТ Р ИСО 10303-44-2002. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 44. Интегрированные обобщенные ресурсы. Конфигурация структуры изделия.

ГОСТ Р ИСО 10303-45-2000. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 45. Интегрированные обобщенные ресурсы. Материалы.

ГОСТ Р ИСО 10303-46-2002. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ-ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 46. Интегрированные обобщенные ресурсы. Визуальное представление.

ГОСТ Р ИСО 10303-49-2002. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и свойства процесса.

ГОСТ Р ИСО 10303-203-2002. Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 203. Протокол применения. Проект изделия с управляемой конфигурацией.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.КОНТАКТЫСОБЫТИЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Кирилловская, 19-21, Киев, 04080, Украина Тел./факс: +3 8 (044) 455-93-92 Е-mail: iiii@ukrniat.com, ukrniat@ukrniat.com 
  • Новый выпуск журнала Технологические системы № 1 2018
  • Размещение журнала в IndexCopernicus
  • Рабочие встречи ГП АНТОНОВ и Азербайджанской стороны

 

Некоммерческое использование материалов сайта technological-systems.com.ua (в том числе цитирование и сокращенное изложение) разрешается при условии размещения прямой ссылки на цитируемый материал или на главную страницу technological-systems.com.ua. Любое коммерческое использование, а также перепечатка материалов возможны только с письменного разрешения редакции.