№ 66/1 (2014)

Содержание

Статьи

D.S. Kiva, Y.I. Kordianin
PDF
G.I. Rudjuk, G.A. Krivov, C.O. Zvorykin
PDF
E.V. Kondratjuk, V.A. Leontjev, A.V. Shursha, S.I. Velichko, V.A. Dovgal
PDF
G.A. Krivov, S.A. Bychkov, V.A. Matvienko, G.N. Romanovich
PDF
M.I. Danylenko, Yu.M. Podrezov, S.O. Firstov, S.E. Shejkin
PDF
A. Z. Dveirin, V. A. Kostiuk, I. O. Golovchenko, Ia. S. Karpov
PDF
А.S. Bologin
PDF
V.A. Matvienko, A.N. Rudko, V.A. Bratuhin, V.A. Kulichenkov
PDF
C.O. Zvorykin, S.G. Krivova, V.I. Pshenichnyj
PDF
L.R. Vishnyakov, O.V. Zubkov, V.O. Kokhaniy, I.M. Kokhana
PDF
V.A. Matvienko, A.N. Rudko, A.P. Komonov, E.A. Kosoy, A.S. Zakolyukin
PDF
V.P. Babak, E.N. Lisovoy, V.I. Mirnenko, V.V. Shchepetov
PDF
O.A. Slyvinskyy, A.O. Prepiialo, V.L. Bondarenko, V.P. Slyuta
PDF
C.O. Zvorykin, V.L. Zvorykin
PDF