№ 80/3 (2017)

Содержание

Статьи

G. A. Krivov, V. I. Pshenichnyj, C. O. Zvorykin
PDF
V. P. Babak, V. V. Shchepetov, T. T. Suprun, Ye. Yu. Bilchuk
PDF
N. M. Fialko, R. A. Navrodskaya, R. V. Dinjos, V. G. Prokopov, N. O. Meranova, S. I. Shevchuk
PDF
V. М. Prokhorenko, A. A. Perepichay, D. V. Prokhorenko
PDF
A. N. Shalamov
PDF
O. A. Slyvinskyy, A. V. Netyaga
PDF
V. L. Kovalenko, R. V. Mastenko, N. M. Strelenko, C. O. Zvorykin
PDF
O. A. Kotsiuba, A. V. Kondratiev, V. V. Kyrychenko
PDF
V. V. Klochikhin, N. D. Rud, V. V. Naumik, E. V. Chigileichik
PDF
G. A. Byalik, T. M. Titova, V. V. Naumik
PDF
M. H. Dobrushyna, V. V. Kavun, D. A. Нalaburda, V. N. Maslyey, S. I. Moskalov, I. N. Boklahova, S. I. Kushnirenko
PDF
V. V. Tsyganov, L. I. Ivshenko
PDF
E. V. Naboka, Iu. V. Fadieieva, M. E. Kolisnyk
PDF