№ 84/3 (2018)

Содержание

Статьи

D.S. Kiva, V.F. Zabashta
PDF
V. A. Matviienko, R. V. Kachmar, A. N. Rudko
PDF
N. M. Fialko, S. A. Aleshko, K. V Rokitko, O. E. Maletskaya, E. I. Milko, O. N. Kutnyak, N. N. Olkhovskaya, A. Regragui A., M. I. Donchak, A. A. Evtushenko
PDF
Ye.Yu. Bilchuk, T. T. Suprun
PDF
V. S. Dzyuba, A. M. Potapov, I. A. Gusarova, V. V. Kharchenko, L. V. Kravchuk, A. V. Drozdov
PDF
G. Mikalauskas, N. Visniakov, V. V. Kvasnitsky, N. M. Strelenko
PDF
V. М. Prokhorenko, D. V. Prokhorenko, S. F. Hainutdinov, A. A. Perepichay
PDF
V. M. Pashchenko
PDF
E. L. Vrzhyzhevskyi, T. G. Taranova, S. V. Akhonin, E. F. Yavdoshchyna, T. G. Solomiychuk, C. O. Zvorykin
PDF
O. O. Prontsevych, I. O. Husarova, O. M. Potapov, L. R. Vishnyakov, A. V Maznaya, Yu. M. Vasilenkov
PDF