№ 63/2 (2013)

Содержание

Статьи

A.V. Ovchinnikov, D.V. Pavlenko, A.Y. Kachan, V.G. Shevchenko, I.A. Petrik
PDF
L.I. Ivschenko, V.V. Tsyganov
PDF
L.R. Vishnyakov
PDF
V. E. Gajdachuk, V. A. Kovalenko, A. M. Potapov
PDF
V.V. Astanin, A.A. Shchegel
PDF
A.I. Olefir, A.A. Olefir
PDF
A. V. Globa, I. А. Bulakh, S. N. Mylokost
PDF
D. S. Kiva, A. Z. Dveirin, E. T. Vasylevskyi, V. S. Petropolskyi, P. I. Gorobets, S. Y. Gavriluk, S. M. Haidukova, V. V. Velychko
PDF
О.А. Shevchenko, А.V. Globa, D. N. Polishchuk
PDF
O.P. Korostelev, I.N. Ratnikov, A.A. Lubarets
PDF
V. E. Shatikhin, A. L. Makarov, V. S. Khoroshilov, V. M. Popel, V. N. Balashov
PDF
P. Y. Sidorenko
PDF
S.F. Filonenko, A.P. Kosmach, T.N. Kositskaya
PDF