№ 64/3 (2013)

Содержание

Статьи

V.G. Burlaka
PDF
T.I. Evtuhova
PDF
A. G. Bogacheva, Y. A. Shishkina, G. A. G. A.
PDF
A.G. Melanchenko
PDF
K.Yu. Yakovchuk
PDF
A.M. Arzumanyan, Z.A. Minasian, S.A. Hakobyan
PDF
V.A. Kolesnyk, D. V. Kryvoruchko, V.H. Evtuhov
PDF
V.M. Prokhorenko, D.V. Prokhorenko
PDF
V. V. Kochubei, R. M. Ryzhov, Eu. P. Chvertko
PDF