№ 65/4 (2013)

Содержание

Статьи

G.A. Krivov, V.A. Matvienko, A.N. Rudko, E.T. Vasylevskyi, G.N. Romanovich, K.N. Rudakov, S.N. Shukayev, A.A. Dobronravov
PDF
L.J. Ivschenko, V.V. Тsyganov
PDF
D.V. Pavlenko
PDF
A.V. Ovchinnikov, A.E. Kapustyan, V.G. Shevchenko, S.I. Davydov, V.V. Pavlov
PDF
V.V. Astanin, О.І. Olefir, G.О. Shchegel, А.О. Olefir
PDF
A.V. Globa, V.I. Solodkiy, I.A. Bulakh
PDF
S.Ye. Sheykin, I.Yu. Rostotskiy, I.Yu. Rostotskiy, D.V. Iefrosinin, D.A. Sergach
PDF
E.V. Kondratyuk, S.D. Zilichikhis, V.G. Zharyk, L.L. Filimonova
PDF
V.O. Gaevskiy, V.M. Prokhorenko
PDF
V.V. Zaporojets, V.M. Stadnychenko, O.M. Troshyn
PDF
O.A. Slyvinskyy, A.K. Zvorykina, N.A. Arjakine, S. Piegert
PDF
S.O. Nestoulia, R.N. Ryzhov, P.Y. Sidorenko, V.V. Kotchoubey, A.O. Kyslytcyn
PDF
N. V. Shevchenko
PDF
S.F. Filonenko, T.N. Kositskaya, T.V. Nimchenko
PDF