№ 75/2 (2016)

Содержание

Статьи

I. B. Chepkov, M. I. Luhanin, A. A. Gultiaiev, V. Ye. Sirenko
PDF
G. М. Grigorenko, V. N. Korzhyk, А. А. Chaika, N. P. Lutik, L. I. Adeeva, А. Yu. Tunik, I. V. Cud, L. I. Eremenko, V. I. Tkachuk
PDF
V. V. Kvasnytskyi, M. V. Matviienko, I. L. Levchenko
PDF
V. N. Korzhyk, N. P. Lutik, А. А. Chaika, V. I. Tkachuk, I. D. Gos, S. V. Petrov, А. S. Ermakov, Yu. А. Nikituk
PDF
A. K. Kuleshov, V. V. Uglov, V. M. Anishchik, D. P. Rusalsky
PDF
R. A. Kulikovskii, A. D. Seliverstov, S. P. Berezhniy, A. A. Kurtov
PDF
A. A. Malashevich, A. K. Kuleshov
PDF
О. V. Makhnenko, Е. S. Kostenevich
PDF
V. R. Skalskyi, Ye. P. Pochapskyi, B. P. Klym, M. O. Rudak
PDF
N. N. Cherenda, V. V. Uglov, V. M. Astashynski, A. M. Kuzmitski
PDF
L. A. Zhdanov, N. M. Strelenko, R. V. Mastenko
PDF
P. I. Loboda, L. O. Zvorykin, V. S. Kosyuk, E. V. Soldkyiy
PDF
V. P. Babak, V. V. Shchepetov, V. I. Mirnenko, S. D. Nedayborshch
PDF
P. I. Loboda, L. O. Zvorykin, V. S. Kosyuk, E. V. Soldkyiy
PDF
N. M. Fialko, V. G. Prokopov, Ju. V. Sherenkovsky, N. O. Meranova, S. A. Aleshko, N. V. Maison, N. P. Polozenko, A. I. Stepanova
PDF
N. V. Kucheruk
PDF
A. N. Shalamov
PDF